لوله کاروگیت استاندارد 31/5 نیوتن

لوله کاروگیت استاندارد داخل زرد با مقاومت حلقوی 31/5 نیوتن

 

لوله کاروگیت مسلح

لوله کاروگیت مسلح 64 نیوتنی استاندارد
 
  لوله کاروگیت مسلح از سایز 800 تا 1500 تولید شده ومقاومت حلقوی این نوع لوله ها 64 نیوتن یعنی دوبرابر فشار حلقوی لوله های کاروگیت معمولی میباشد در صورتی که قیمت این نوع لوله ها 25 درصد کمتر از لوله های معمولی میباشد ودلیل آن نیز ...