لوله کاروگیت فاضلابی 500فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 500فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 500فشار 31/5نیوتن

وله های کاروگیت 500 با ابعاد داخلی 500میلی متر یکی از پر مصرف ترینها در لوله ها ی فاضلابی میباشد.مطالب بیشتر در سایت زیر

 

 

 

 

 

 

http://corrugated.bourseloleh.com