لوله کاروگیت فاضلابی 400فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 400فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 400فشار 31/5نیوتن

این لوله ها دارای دو نوع فشار حلقوی میباشند که عبارتند از فشار 5/31 کیلونیوتن و فشار کاری 16 کیلو نیوتن .این لوله ها دارای ابعاد طولی 6متر می باشند که توسط کوپلر انتهای لوله بصورت پیوسته به لوله چسبیده است که این اتصال توسط یک واشر آببندی در لوله های کاروگیت به عهده دارد. برای مطالب بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

 

 

 

 

 

http://corrugated.bourseloleh.com