گالری تصاویر

سنگ سبز لاشه ورده برغان1

پروژه لوله گذاری (لوله کاروگیت )2

پروژه لوله گذاری (لوله کاروگیت )

فوم های سقفی وکرومیت سقفی

فوم های سقفی وکرومیت سقفی

لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله آزبست دودکشی

لوله آبیاری قطره ای

لوله جدارچاه مشبک استاندارد