تاریخچه فاضلاب جهان و ایران

تاریخچه فاضلاب جهان و ایران

تاریخچه فاضلاب جهان :

 

1.دره سند:

تمدن دره سند واقع در هندوستان حدودا 2500 سال ق.م اولین تمدن جهان بود که در آن تمامی منزل ها به سیستم سیفون توالت مجهز و تمامی آنها در انتها به یک شبکه پیشرفته فاضلاب متصل می شدند.

 

تمدن دره سند، واقع شده در پاکستان امروزی، در چهار هزارو500 سال پیش رونق و پیشرفت خود را داشت که پس از آن فراموش شد و تا سال ۱۹۲۰ که خرابه‌هایش در کاوش‌های باستان‌شناسی کشف شد، فقط در افسانه‌های محلی موجودیت خود را حفظ کرده بود.

 

این تمدن پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای همچون موهنجو داروی معروف (Mohenjo Daro) و اولین سیستم فاضلاب شهری را شامل می‌شود.

 

 

 

 

جمع آوری آب های سطحی

جمع آوری آب های سطحی